Fundacja IMPERIO w Słupsku powstała z myślą o inicjowaniu zmian w różnych obszarach życia społecznego. Pragniemy przede wszystkim aktywizować środowisko emerytów, zapobiegając wykluczaniu ich z udziału w życiu publicznym. Chcemy docierać do tych, którzy potrzebują wsparcia, by w swoim życiu i otoczeniu dokonać zmiany, znaleźć nowy cel, a także inspirację do działania na rzecz wszechstronnego rozwoju lokalnej społeczności.

ZARZĄD FUNDACJI

Piotr Sikorski

Prezes

Joanna Sikorska

Wiceprezes

Krystyna Kozieł

Sekretarz Zarządu

RADA FUNDACJI

Henryka Adamczyk

Przewodnicząca Rady

Halina Wełk

Członek Rady

Zdzisław Dróbka

Członek Rady