25 lutego (poniedziałek) o godzinie 16.00 w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku przy ulicy Niedziałkowskiego 6 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach projektu „Pięć kroków do…”. Tym razem gościć będziemy panią psycholog. Temat spotkania: „Psychologiczne aspekty starzenia się i starości – kryzys czy wyzwanie?”. Serdecznie zapraszamy seniorów.

Projekt realizowany ze środków Fundacji Lotto. 

Fundacja Imperio w Słupsku - dla seniorów