AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

Dzięki dofinansowaniu naszego Partnera – Fundacji LOTTO, w okresie od kwietnia do sierpnia 2021 roku zrealizujemy kolejny projekt angażujący osoby w wieku emerytalnym. Ponownie zaproponujemy Wam wspólne  spacery z kijkami, plenery i konkursy. O realizowanych...