Nauczycieli i przewodników z regionu powiatu słupskiego zachęcamy do zapoznania się z ofertą udziału w seminarium organizowanym w Muzeum II Wojny Światowej.

Zespół Fundacji Imperio wraz z doradcami naszej organizacji opracował dokument „Strategia Rozwoju Fundacji Imperio na lata 2022-2030”. Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Pozarządowych PROO na lata 2018-2030.

Jesienny plener fotograficzny w Swołowie

Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku („Drzewniaka”) wraz z opiekunami – Krzysztofem i Rafałem uczestniczyli na zaproszenie naszej Fundacji w jesiennych warsztatach i plenerze fotograficznym w „Krainie w kratę” w Swołowie. Zajęcia prowadził Sławomir Żabicki. Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia.

04.10.2022 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Historii i Tradycji Ziemi Słupskiej wysłuchali prelekcji Warcisława Machury nt. sposobów upamiętniania osób, miejsc i wydarzeń związanych z naszym miastem i regionem. Spotkanie odbyło się w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera w Słupsku. Uczestnicy spotkania otrzymali książki „Słupska ścieżka patriotyczna” oraz kalendarze na 2023 rok ze zdjęciami Słupskich zabytków.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach

Projekt „Z WAMI DLA WAS” zaplanowany jest do realizacji w latach 2022-2024 na terenie dziewięciu gmin powiatu słupskiego. Będziemy analizować potrzeby lokalnych społeczności, dokumentować przemiany zachodzące w naszym regionie, przeanalizujemy skalę i kierunek dokonywanych inwestycji. Kto najlepiej zna potrzeby inwestycyjne i rozwojowe poszczególnych gmin? Oczywiście ich mieszkańcy! Dlatego tak nazwaliśmy nasz projekt. Chcemy podjąć szereg działań we współpracy z mieszkańcami i dla dobra ich lokalnych wspólnot. Do realizacji zadań na wysokim poziomie merytorycznym zatrudnimy grono ekspertów z następujących dziedzin:

historia (promocja miejsc pamięci narodowej, troska o zachowanie regionalnego dziedzictwa kultury, spacery historyczne, wspólne publikacje, wykłady i wizyty studyjne);

edukacja (prowadzenie warsztatów, szkoleń i spotkań ze specjalistami, realizacja konkursów tematycznych dla uczniów 42 szkół podstawowych z regionu powiatu słupskiego, wystaw okolicznościowych, wieczorów patriotycznych, kampanii informacyjnych, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników NGO);

fotografia (realizacja działań z wykorzystaniem mobilnej pracowni – warsztaty, prelekcje, plenery, konkursy i wystawy);

psychologia (wzmacnianie osób dotkniętych negatywnymi skutkami społecznej izolacji, ukierunkowanie rozwoju osobistego młodzieży);

medycyna (przybliżanie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowia, zdrowego stylu życia i odżywiania, ochrony przed zakażeniem COVID-19);

socjologia (wzmacnianie postaw obywatelskich, zachęcanie do uczestnictwa w życiu publicznym, prowadzenie badań określających potrzeby lokalnych społeczności);

kultura (realizacja działań zwiększających możliwość udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, konkursy i prezentacje dorobku, wywiady i nagrania z twórcami, organizacja zajęć w ramach Akademii Fundacji Imperio, promocja kultury i dziedzictwa regionu, angażowanie do współtworzenia życia kulturalnego).