Przekazujemy informację otrzymaną od Pana Edwarda Kasierskiego:

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji organizuje wycieczkę techniczną na zwiedzanie zmodernizowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie w terminie 31 stycznia 2020r. o godz. 13.00. Udział w wycieczce jest bezpłatny, dojazd do Bierkowa we własnym zakresie.

Modernizacja sortowni trwała blisko rok. W ramach modernizacji dostosowano do nowych potrzeb istniejący budynek sortowni surowców wtórnych oraz przylegającą do niego wiatę, w której dotąd znajdowała się sortownia papieru. Ponadto wykonano linie technologiczne sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów zapewniającej przetwarzanie i przepustowość min. 3 Mg/godz. (dla odpadów tworzywowych), min. 4 Mg/godz. (dla mieszaniny tworzyw i papieru) oraz min. 5 Mg/godz. (dla odpadów papieru), automatyzację optycznego sortowania folii PE lub papieru oraz tworzyw twardych z umożliwieniem manualnego doczyszczania i rozsortowywania w kabinach sortowniczych celem zapewnienia wysokiej jakości frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu. Zakupiono też wózek widłowy do obsługi sortowni oraz niezbędne pojemniki.

Chętni do udziału w wycieczce technicznej do Bierkowa mogą się zgłaszać pod numerem telefonu 663815796 lub na adres poczty elektronicznej: e.kasierski@wp.pl do dnia 13.01.2020r.