Fundacja Imperio we współpracy z Zakładem Botaniki i Ochrony Przyrody Akademii Pomorskiej w Słupsku przygotowała przewodnik, który może się stać inspiracją do poznania kolejnej atrakcji miasta. Publikacja powstała w ramach projektu Pomorski Szlak Naukowy w Programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie MEiN) pod nazwą Dialog realizowanym w latach 2019-2021. Autorem tekstu jest dr hab. Zbigniew Sobisz, zdjęcia wykonał zespół Fundacji Imperio.