1 kwietnia zaprezentowaliśmy wystawę „Historia kolejnictwa na Pomorzu” dofinansowaną przez Fundację Grupy PKP. Ekspozycja jest dostępna w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6. Uroczystość uświetnili twórcy Izby Historii Kolei, pan Edward Kasierski i pan Ryszard Nikitiuk, którzy przedstawili prezentacje: „Kolej na odbudowę niepodległej” oraz „Historia kolei na Pomorzu do 1945 roku”. Goście spotkania otrzymali też foldery reklamowe Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Po krótkim spacerze ulicą Wojska Polskiego zwiedzaliśmy Izbę Historii Kolei. Wszystkim polecamy! (Wojska Polskiego 28).

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Seniorzy z pasją”.