Tym razem w ramach programu „Pięć kroków do aktywnej, pogodnej i zdrowej starości” proponujemy spotkanie z lekarzem poświęcone profilaktyce onkologicznej. Zapraszamy seniorów! Spotkanie odbędzie się 14 maja (wtorek) 2019 roku o godzinie 16.30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6.

Projekt dofinansowany przez Fundację Lotto i Urząd Miasta w Słupsku.