Realizując projekt „Aktywnie i kreatywnie” dofinansowany przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu zwiedzaliśmy z grupą seniorów ze Słupska i powiatu słupskiego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Nasz przewodnik Łukasz Gurfinkiel w ciekawy sposób przedstawił historię walk niepodległościowych i oprowadził nas po salach wystawowych Muzeum. Tą wyjątkową lekcję historii dopełnił spacer Królewskim Traktem.