W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 prosimy, aby osoby powracające z Chin, Japonii, Iranu, Korei Południowej, Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii, Holandii oraz Stanu Kalifornia i Waszyngton powstrzymały się od oddawania krwi przez 14 dni.

Z powodu podjętych działań mających na celu utrzymanie stanów krwi na poziomie niezagrażającym życiu prosimy, aby osoby, które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi oraz nie powróciły z krajów objętych kwarantanną o oddawanie krwi w najbliższych punktach Centrum Krwiodawstwa w Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 21 oraz do terenowych oddziałów w Lęborku i Chojnicach. W szczególności ponawiamy apel o zgłaszanie się osób z grupą krwi 0 Rh+ oraz 0 Rh-.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
mgr Kinga Sass