20 listopada 2019 roku w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się kolejny Dzień Przedsiębiorczości zorganizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Współorganizatorem spotkania była Akademia Pomorska oraz nasza organizacja pozarządowa. W ramach projektu „Pomorski Szlak Naukowy” (Program „Dialog” MNiSW) zaprosiliśmy do udziału prelegenta z Kaszubskiego Związku Pracodawców. Prezes Związku – Zbigniew Jarecki wygłosił prelekcję nt. „Ucz się, pracuj i żyj w regionie”.