17 CZERWCA (CZWARTEK) O GODZINIE 10.30 W BUDYNKU REKTORATU AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU PRZY ULICY WESTERPLATTE 64 ODBEDZIE SIĘ SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM, FOTOGRAFEM, WYKŁADOWCĄ AKADEMII POMORSKIEJ – PANEM MARKIEM MAJEWSKIM. PRELEGENT OPOWIE O SWOICH PODRÓŻACH I ZAPREZENTUJE ZDJĘCIA Z NAJDALSZYCH ZAKĄTKÓW ŚWIATA. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISY TELEFONICZNE POD NUMEREM 578 787 061 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-17.00. PROJEKT „PATRIOTYZM W OBIEKTYWIE SENIORA” FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW FUNDACJI AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU.

24 CZERWCA (CZWARTEK) O GODZINIE 16.30 SPOTYKAMY SIĘ W SŁUPSKIM CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZY ULICY NIEDZIAŁKOWSKIEGO 6. GOŚĆMI W PROJEKCIE „AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA” REALIZOWANYM ZE ŚRODKÓW FUNDACJI LOTTO BĘDĄ: PSYCHOLOG MONIKA WALCZAK (JAK RADZIĆ SOBIE Z SAMOTNOŚCIĄ PODCZAS PANDEMII?) ORAZ INFORMATYK MACIEJ GIERCZAK (JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z BLISKIMI WYKORZYSTUJĄC NOWOCZESNE TECHNIKI?). LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPISY TELEFONICZNE POD NUMEREM 578 787 061 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9.00-17.00.