Zadanie pod nazwą „Słupska ścieżka patriotyczna” ma służyć budowaniu wartości patriotycznych wśród mieszkańców Słupska i regionu, a także umożliwić turystom zapoznanie się z narodowym dziedzictwem w wymiarze regionu. Publikacja książkowa w konwencji przewodnika będzie zawierać opisy i zdjęcia miejsc upamiętniających walki wyzwoleńcze, miejsca kaźni miejscowej ludności, pomniki, obeliski i tablice pamiątkowe. Wszystkie elementy zebrane w spójnej publikacji będą także materiałem edukacyjno-wychowawczym dla szkół, inspiracją dla mieszkańców i pomysłem dla lokalnych biur podróży. Książka będzie bezpłatnie dystrybuowana do szkół, bibliotek, centrów informacji turystycznej.

Fundacja Imperio realizuje kolejny projekt w obszarze historii w ujęciu regionalnym. Słupska ścieżka patriotyczna będzie kolejną publikacją przybliżającą historię miasta jego mieszkańcom, a także turystom odwiedzającym nasz region.

 

Pomysł

Słupsk jest miastem słynącym m.in. z zieleni. Od wieków dbano tu o parki, sadzono różne gatunki drzew, projektowano przestrzeń miejską z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb, także związanych z wypoczynkiem. Zaczęło się więc od „Słupskiej ścieżki dendrologicznej”. We współpracy z dr Zbigniewem Sobiszem z Akademii Pomorskiej przygotowaliśmy pierwszą publikację, która spotkała się z dobrym odbiorem lokalnej społeczności. Trafiony pomysł i udana realizacja pierwszego etapu działań może się stać początkiem ciekawej serii wydawniczej lub cyklu wydarzeń. Tak było i w tym przypadku. Obecnie pracujemy nad kolejna publikacją w formie lokalnego przewodnika. „Słupska ścieżka patriotyczna” będzie nie tylko elementem upamiętniającym wydarzenia i osoby ważne dla historii miasta. Będzie to także pomysł na ciekawą lekcję historii w terenie.

Program

Projekt jest realizowany w ramach Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego pod nazwą Fundusz Patriotyczny – edycja „Niepodległość po polsku”. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu do rąk mieszkańców i turystów trafi publikacja przybliżająca ważne z punktu widzenia lokalnej historii wydarzenia oraz osoby, które zapisały swoje imiona na drodze do niepodległości, a także w procesie budowania państwowości w mieście o złożonej przeszłości.

 

Koncepcja

Co posiadamy w przestrzeni urbanistycznej miasta? Co i jak chcemy zaprezentować? No, i oczywiście do kogo adresujemy nasze działania? Na te pytania odpowiedział zespół Fundacji Imperio we współpracy z naszymi Partnerami. Biorąc pod uwagę szeroką grupę adresatów (młodzież, dorośli i seniorzy, mieszkańcy i turyści) zamierzamy nadać przewodnikowi lekką, czytelną oraz intuicyjną formę. Znajdą się w nim zdjęcia pomników, tablic i głazów upamiętniających naszą historię, również zdjęcia historyczne, przedstawiające ich wcześniejsze wersje. Ponadto krótki, rzeczowy opis przygotowany przez naukowców i badaczy historii miasta i regionu. Całość uzupełnią mapy pokazujące lokalizacje opisanych miejsc. Mamy nadzieję, że będzie to przydatna publikacja, skłaniająca do refleksji i spacerów „z historią” w tle. A przede wszystkim do wdzięczności.

Prezentacja książki odbędzie się w czerwcu. Napiszemy i zaprezentujemy!

22 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku odbyła się prezentacja książki „Słupska ścieżka patriotyczna” z udziałem Autorów: Prof. Wojciecha Skóry z Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Warcisława Machury, wicedyrektora II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku. Były pytania gości i oczywiście… autografy!

Zapraszamy do pobrania książki w formie e-booka – dostępna tutaj!

Relacja wideo z promocji najnowszej pozycji wydanej przez Fundację Imperio. Zapraszamy do obejrzenia materiału Kanału 6 o 'Słupskiej Ścieżce Patriotycznej’ — http://info.kanal6.pl/2022/06/28/patriotyczna-sciezka

Projekt dofinansowany przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego „Niepodległość po polsku”.