Strefa Orła Białego to przestrzeń dialogu, wydarzenia i spotkania, wystawy, prelekcje i konkursy. Częścią naszych działań podtrzymujących tradycję i pamięć historyczną Polaków była wizyta w Muzeum II Wojny Światowej z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Muzeum II Wojny Światowej, Gdańska Starówka