Cele projektu:
Wzrost wiedzy uczniów na temat odzyskania przez Polskę niepodległości, upamiętnienie miejsc pamięci narodowej, lokalnych bohaterów i wydarzeń ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności, zainspirowanie do odwiedzania miejsc pamięci narodowej, wychowanie do umiłowania Ojczyzny i kształtowanie postaw patriotycznych.

Zadanie dla uczniów klas V-VIII:
Uczniowie pod opieką nauczyciela lub rodzica/opiekuna przygotowują pracę konkursową w wybranej kategorii:

  1. Dokumentacja fotograficzna miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne ważne dla danego regionu (np. pomniki, obeliski, budynki, muzea itp.). Praca może być wykonana w formie elektronicznej i przesłana poczta na nośniku, lub w tradycyjnej formie papierowej/drukowanej.
  2. Plakat przedstawiający obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości „oczami dziecka”. Format A4 lub większy (złożony do formatu A4 by możliwe było przesłanie pracy pocztą). Technika dowolna.
  3. Praca pisemna ukazująca historie miejsc i ludzi, którzy przekazują młodemu pokoleniu opowieści i wartości związane z odzyskaniem niepodległości (np. opowiadanie, wywiad).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 578 787 061.

Prace (zawierające również dane kontaktowe autorów lub opiekunów) nadsyłamy do końca listopada 2021 roku na adres:
Fundacja Imperio
Herbsta 12/17
76-200 Słupsk

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie, miejscu i formie podsumowania konkursu. Na zwycięzców czekają nagrody: karty podarunkowe o wartości 150 zł, książki i upominki rzeczowe.

Przykłady nagrodzonych prac

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW MON