Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Regionalne Biura Języka Angielskiego w Europie oraz Ambasada USA zapraszają do udziału w warsztatach online na temat metod nauczania dzieci i młodzieży, które przeżyły traumę. Poprowadzi je dr Danem Shepherd (jego notka biograficzna znajduje się poniżej). Ponieważ szkoły wracają po wakacjach, wielu nauczycieli w Europie ma do czynienia z nową populacją w swoich klasach i większą liczbą uczniów rozpoczynających rok szkolny, którzy doświadczyli stresujących i traumatycznych doświadczeń. Celem spotkań jest zaoferowanie nauczycielom zasobów i praktycznych strategii, które pomogą tym uczniom odnieść sukces.

Każdy warsztat będzie składał się z dwóch części:
1) webinarium transmitowane na żywo na Facebooku i zoomie z dr Danem Shepherdem
2) dyskusji z innymi edukatorami i nauczycielami

Warsztat 1: Surviving and thriving academically through difficulty: What teachers can do
15 września (jutro) godz. 18:00
Rejestracja: https://statedept.zoomgov.com/j/1615167018?pwd=UndTYXVPOGw2MFlwWDZUclhnQU43Zz09
Wydarzenie na żywo na Facebooku: Regional English Language Office Belgrade | Facebook

Warsztat 2: Approaches for educators with students facing trauma: Supporting learners in and beyond the classroom
29 września (czwartek) godz. 18:00
Rejestracja: https://statedept.zoomgov.com/j/1615167018?pwd=UndTYXVPOGw2MFlwWDZUclhnQU43Zz09
Wydarzenie na żywo na Facebooku: Regional English Language Office Belgrade | Facebook

Relacja ze spotkania Think Tanku – zapraszamy do obejrzenia i lektury artykułu na NGO.pl – TUTAJ!

Zapraszamy pracowników oświaty do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie. KLIKNIJ TUTAJ!

W ramach projektu utworzymy Think Tank „Dla edukacji i nauki”. Kilkunastoosobowy zespół ekspertów przeprowadzi działania analityczno-badawcze z zakresu edukacji i nauki. Wypracowane rozwiązania będą publikowane w Zeszytach Imperio i przekazywane do instytucji kształtujących politykę oświatową.

Problematyka poruszana w zeszytach Think Tanku „Dla edukacji i nauki”:

programy nauczania w szkole podstawowej i w szkołach średnich (kierunek koniecznych zmian), organizacja pracy szkoły (podział roku szkolnego na okresy nauki i odpoczynku; zwiększenie wydajności z jednoczesną troską o zdrowie uczniów i nauczycieli, możliwości zmian w systemie lekcyjno-klasowym), edukacja a biznes (kierunki rozwoju edukacji zawodowej młodzieży, oczekiwania przedsiębiorców i rynku pracy, w jakim kierunku rozwijać elementy nauki i pracy zdalnej), kierunki kształcenia we współczesnej szkole (na które z nich należy położyć większy nacisk ze względu na społeczne oczekiwania i potrzeby; proporcje pomiędzy naukami humanistycznymi a technicznymi, zwiększenie elementu praktycznego w procesie nauczania), sieci współpracy (pomiędzy szkołami, uczelniami, NGO, biznesem, samorządem; formy i zakres współpracy i wynikające z niej korzyści), środki na rozwój, projekty, badania i inwestycje (jak i gdzie je pozyskiwać, na jakie działania), nauka i badania (jakie są pilne obszary badań, jak mogą współpracować placówki edukacyjne na różnych poziomach, jak wykorzystać efekty badań naukowych dla dobra lokalnych społeczności). Katalog spraw, którymi zajmie się Think Tank jest otwarty. Mogą się pojawić nowe problemy warte analizy i badań. Według założeń zespół będzie reagować również na aktualne tematy obecne w publicznej dyskusji (w obszarze edukacji i nauki), nawet wówczas, gdy wcześniej nie zostały one ujęte w ramowym planie działań. W projekcie przewidziano również warsztaty i wizyty studyjne w instytucjach naukowo-badawczych.

Zapraszamy do współpracy. Dołącz do grona ekspertów.