Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ!

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK – 09.09.2023

Przedstawiciele Think Tanku „Dla edukacji i nauki” uczestniczyli w konsultacjach i obserwacji dobrej praktyki – projektu „Izby Historii Kolei” oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Projekt „Kolej na Słupsk” to przykład profesjonalnie wykonanego zadania, z pasją i zaangażowaniem organizatorów, a co najważniejsze – z aktywnym udziałem mieszkańców Słupska i regionu.

„Pieniądze są tylko środkiem do tego, by móc przestać myśleć o pieniądzach”.

               Przystępując do napisania wstępu do bieżącego wydania „Zeszytu Imperio” sięgnąłem do zbioru cytatów mówiących o pieniądzach. Powyższe zdanie wydało mi się warte odświeżenia. To prawda: pieniądze nie są (a przynajmniej nie powinny być) celem samym w sobie. Nie chcielibyśmy przecież otoczyć się stosem banknotów, nie wydając przysłowiowego „grosza”, żeby nam nie ubyło! Pracujemy, a co za tym idzie – zarabiamy, aby mądrze wydawać, inwestować, wypoczywać. No właśnie! Wypoczywać, aby znaleźć równowagę i zachować zdrowie. Pracoholicy wyrzucili to słowo ze swojego słownika. W obecnym, zabieganym świecie, jakże często widzimy taką oto sytuację: człowiek chce coraz więcej posiadać. W związku z tym coraz więcej pracuje. Pracując nabawia się różnych schorzeń fizycznych i psychicznych. Potrzebuje coraz więcej pieniędzy na lekarzy i lekarstwa, wiec… jeszcze więcej pracuje!

               Skoncentrujmy się jednak na edukacji. Rozmawiałem niedawno z emerytowanym nauczycielem, który swoją karierę pedagoga i kierownika wiejskiej szkoły rozpoczynał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jego dochody stanowiły czterokrotność ówczesnej przeciętnej płacy. Nie będę w tym miejscu rozwijać innych zagadnień – zakresu podstaw programowych, dyscypliny w klasach czy legendarnego poważania dla autorytetu nauczyciela w tamtych latach. Dzisiaj, by początkujący nauczyciel otrzymywał przynajmniej najniższą krajową stawkę, samorządy muszą dopłacać. Jak to się stało, że do tego doszło? Czy młodzi ludzie z pasją znajdą dzisiaj motywację, by stanąć przy tablicy i nauczać?

               Nie jest naszą intencją wskazać błędy, a może także winnych tych zaniedbań. To złożona sprawa, a ciężar winy rozkłada się na wiele stron. Chcemy jednak, wzorem poprzednich wydań, zwrócić uwagę na problem, pobudzić do refleksji, pokazać przykłady rozwiązań w tym obszarze.

               Od systemu edukacji, poziomu nauczania, godziwych warunków pracy i płacy tak wiele zależy. Przecież oświata jest fundamentalna inwestycją w przyszłość każdego społeczeństwa. Warto o tym mówić!

Ciekawej lektury! Piotr Sikorski, Fundacja Imperio

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ!

Wyobraź sobie następującą sytuację. Jednostka oświatowa, w której pracujesz rozpoczyna realizację projektu. Dodajmy: dużego projektu! Trzeba przeprowadzić wnikliwą kwerendę, zorganizować konsultacje z ekspertami, zaprosić prelegentów i trenerów, ustalić tematykę wystąpień, zebrać w drodze rekrutacji uczestników (ostatecznych beneficjentów projektu), dopasować harmonogram wydarzeń do planu pracy szkoły, uczelni, ośrodka czy instytucji. A to nie wszystko! Zostaje jeszcze sporo logistyki, catering, obsługa techniczna, projekty plakatów, folderów i zaproszeń, druk i dystrybucja, pisma do partnerów, reklama w mediach społecznościowych, dekoracje, zakup biletów i wynajęcie autokaru, rezerwacja wstępów, gala i jej artystyczna oprawa… I można by tak jeszcze wymieniać, a na koniec dodać ewaluację, do której wcześniej trzeba przeprowadzić ankiety i opracować wyniki. Coś pominąłem? Może opis faktur i dokumentów księgowych, wykonanie zdjęć, protokoły i sprawozdania…

I teraz najlepsze! Wszystkimi zadaniami obarczono Ciebie. Tak, tak! Ja też bym osłupiał!

Trochę żartem, trochę na poważnie przedstawiłem sytuację, którą daję pod rozwagę. Skrajny przykład, ale w części dzieje się tak w praktyce. Złe planowanie, niewłaściwe delegowanie zadań, obarczanie pracownika ponad miarę, a w konsekwencji stres, wypalenie i marne widoki na sukces (organizacyjny, edukacyjny czy wychowawczy).

Zapraszam do lektury. Nasi Eksperci tym razem podzielili się uwagami na temat sieci współpracy, mądrego planowania i takiej realizacji zadań, która przynosi dobre efekty, daje zadowolenie i satysfakcję.

Kolejny numer „Zeszytu” ukaże się na progu jesieni. A zatem: udanych wakacji, pięknego urlopu, wytchnienia i relaksu, pogody (również ducha) i tego, czego każdy z Was najbardziej zapragnie! Piotr Sikorski, Fundacja Imperio

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ!

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Regionalne Biura Języka Angielskiego w Europie oraz Ambasada USA zapraszają do udziału w warsztatach online na temat metod nauczania dzieci i młodzieży, które przeżyły traumę. Poprowadzi je dr Danem Shepherd (jego notka biograficzna znajduje się poniżej). Ponieważ szkoły wracają po wakacjach, wielu nauczycieli w Europie ma do czynienia z nową populacją w swoich klasach i większą liczbą uczniów rozpoczynających rok szkolny, którzy doświadczyli stresujących i traumatycznych doświadczeń. Celem spotkań jest zaoferowanie nauczycielom zasobów i praktycznych strategii, które pomogą tym uczniom odnieść sukces.

Każdy warsztat będzie składał się z dwóch części:
1) webinarium transmitowane na żywo na Facebooku i zoomie z dr Danem Shepherdem
2) dyskusji z innymi edukatorami i nauczycielami

Warsztat 1: Surviving and thriving academically through difficulty: What teachers can do
15 września (jutro) godz. 18:00
Rejestracja: https://statedept.zoomgov.com/j/1615167018?pwd=UndTYXVPOGw2MFlwWDZUclhnQU43Zz09
Wydarzenie na żywo na Facebooku: Regional English Language Office Belgrade | Facebook

Warsztat 2: Approaches for educators with students facing trauma: Supporting learners in and beyond the classroom
29 września (czwartek) godz. 18:00
Rejestracja: https://statedept.zoomgov.com/j/1615167018?pwd=UndTYXVPOGw2MFlwWDZUclhnQU43Zz09
Wydarzenie na żywo na Facebooku: Regional English Language Office Belgrade | Facebook

Relacja ze spotkania Think Tanku – zapraszamy do obejrzenia i lektury artykułu na NGO.pl – TUTAJ!

Zapraszamy pracowników oświaty do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie. KLIKNIJ TUTAJ!

W ramach projektu utworzymy Think Tank „Dla edukacji i nauki”. Kilkunastoosobowy zespół ekspertów przeprowadzi działania analityczno-badawcze z zakresu edukacji i nauki. Wypracowane rozwiązania będą publikowane w Zeszytach Imperio i przekazywane do instytucji kształtujących politykę oświatową.

Problematyka poruszana w zeszytach Think Tanku „Dla edukacji i nauki”:

programy nauczania w szkole podstawowej i w szkołach średnich (kierunek koniecznych zmian), organizacja pracy szkoły (podział roku szkolnego na okresy nauki i odpoczynku; zwiększenie wydajności z jednoczesną troską o zdrowie uczniów i nauczycieli, możliwości zmian w systemie lekcyjno-klasowym), edukacja a biznes (kierunki rozwoju edukacji zawodowej młodzieży, oczekiwania przedsiębiorców i rynku pracy, w jakim kierunku rozwijać elementy nauki i pracy zdalnej), kierunki kształcenia we współczesnej szkole (na które z nich należy położyć większy nacisk ze względu na społeczne oczekiwania i potrzeby; proporcje pomiędzy naukami humanistycznymi a technicznymi, zwiększenie elementu praktycznego w procesie nauczania), sieci współpracy (pomiędzy szkołami, uczelniami, NGO, biznesem, samorządem; formy i zakres współpracy i wynikające z niej korzyści), środki na rozwój, projekty, badania i inwestycje (jak i gdzie je pozyskiwać, na jakie działania), nauka i badania (jakie są pilne obszary badań, jak mogą współpracować placówki edukacyjne na różnych poziomach, jak wykorzystać efekty badań naukowych dla dobra lokalnych społeczności). Katalog spraw, którymi zajmie się Think Tank jest otwarty. Mogą się pojawić nowe problemy warte analizy i badań. Według założeń zespół będzie reagować również na aktualne tematy obecne w publicznej dyskusji (w obszarze edukacji i nauki), nawet wówczas, gdy wcześniej nie zostały one ujęte w ramowym planie działań. W projekcie przewidziano również warsztaty i wizyty studyjne w instytucjach naukowo-badawczych.

Zapraszamy do współpracy. Dołącz do grona ekspertów.