Prezentujemy publikację opracowaną przez Poradnię Promocji Zdrowia działającą w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”, finansowanego przez Miasto Słupsk, a realizowanego przez Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku.

Publikacja do pobrania tutaj. 

Opracowanie merytoryczne: dr Magdalena Tańska, Sylwia Laskowska
Projekt graficzny i skład: AGM Consulting
Zdjęcia: Pixabay