Rada Fundacji nadzorująca prawidłowość realizacji projektów i wydatkowania środków z dotacji celowych spotkała się w Herbaciarni w Spichlerzu, by zatwierdzić sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2019 rok. Omówiono też bieżącą działalność Fundacji i plany na rok 2020.