Program „Seniorzy z pasją” jest kolejnym zadaniem, jakie nasza Fundacja podejmuje w celu aktywizacji społecznej osób w wieku 60+. Do realizacji i współtworzenia programu zapraszamy seniorów, którzy posiadając różnorodne zainteresowania, a często także bogate zbiory cierpliwie gromadzonych pamiątek, chcą dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Program „Seniorzy z pasją” przewiduje organizację wystaw tematycznych, spotkań kolekcjonerów, prelekcji i wymiany doświadczeń. Potencjał seniorów jest bardzo duży. Warto go wykorzystać, by dzielić się radością, uczyć i wychowywać młodsze pokolenia.

Pierwszym zadaniem przewidzianym do realizacji w okresie od stycznia do marca 2019 roku jest wystawa prezentująca historię kolejnictwa na Pomorzu.

O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

1. Historia kolejnictwa na Pomorzu

W pierwszych miesiącach 2019 roku (styczeń – marzec), przy aktywnym udziale seniorów przygotujemy wystawę poświęconą historii kolejnictwa na Pomorzu. Wystawa pokaże szerokiej grupie odbiorców, w jaki sposób przebiegały zmiany w kolejnictwie. Jak zmieniała się infrastruktura, tabor, bezpieczeństwo podróży koleją. Wszystkich miłośników kolei, pasjonatów i kolekcjonerów zapraszamy do współpracy. Kontakt: 578 787 061.

Projekt finansowany ze środków Fundacji Grupy PKP. 

Serdeczne podziękowania dla Pana Michała Pakuły za udostępnienie materiałów nt. Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie.

 

1. Historia kolejnictwa na Pomorzu

W pierwszych miesiącach 2019 roku (styczeń – marzec), przy aktywnym udziale seniorów przygotujemy wystawę poświęconą historii kolejnictwa na Pomorzu. Wystawa pokarze szerokiej grupie odbiorców, w jaki sposób przebiegały zmiany w kolejnictwie. Jak zmieniała się infrastruktura, tabor, bezpieczeństwo podróży koleją. Wszystkich miłośników kolei, pasjonatów i kolekcjonerów zapraszamy do współpracy. Kontakt: 578 787 061.
Projekt finansowany ze środków Fundacji Grupy PKP. 

1 kwietnia zaprezentowaliśmy wystawę „Historia kolejnictwa na Pomorzu” dofinansowaną przez Fundację Grupy PKP. Ekspozycja jest dostępna w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6. Uroczystość uświetnili twórcy Izby Historii Kolei, pan Edward Kasierski i pan Ryszard Nikitiuk, którzy przedstawili prezentacje: „Kolej na odbudowę niepodległej” oraz „Historia kolei na Pomorzu do 1945 roku”. Goście spotkania otrzymali też foldery reklamowe Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Po krótkim spacerze ulicą Wojska Polskiego zwiedzaliśmy Izbę Historii Kolei. Wszystkim polecamy! (Wojska Polskiego 28).

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Seniorzy z pasją”.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Oddziału w Słupsku przyznał Fundacji Imperio pamiątkowy medal w podziękowaniu za pomoc w organizacji obchodów jubileuszu 150-lecia kolei w Słupsku.