Serwis internetowy Nauka-plus.pl

Promujemy osiągnięcia naukowe i upowszechniamy wiedzę na temat badań, kierunków szkoleń, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań realizowanych przez podmioty naukowe i gospodarcze z obszaru województwa pomorskiego. platformę wymiany myśli, doświadczeń i osiągnięć przyczyniając się do rozwoju placówek naukowych województwa pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Słupsk). Chcemy wzmocnić poziom współpracy pomiędzy światem nauki a gospodarką i przestrzenią spraw społecznych.

 

Think tank Nauka+

Powołana przez nas grupa liderów podda wnikliwej ocenie obecną sytuację w zakresie powiązań nauki z biznesem, poszukując zarazem skutecznych, nowoczesnych rozwiązań w tym obszarze. Think tank o nazwie „Nauka+” złożony ze studentów, pracowników naukowych i dydaktycznych, przedsiębiorców oraz pracowników NGO (społecznych liderów) to podmiot kreujący nową rzeczywistość i stwarzający ważną przestrzeń dialogu. Spotkania grupy „Nauka+” będą organizowane na pomorskich uczelniach oraz w przedsiębiorstwach na terenach powiatów województwa pomorskiego, co pozwoli na wypracowanie rozwiązań uwzględniających obustronne (nauki i biznesu) potrzeby i oczekiwania.

 

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Dialog. 

Zajrzyj na stronę serwisu Nauka-plus.pl!