FUNDACJA IMPERIO ZE SŁUPSKA ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS VII-VIII ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SŁUPSKIEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE HISTORIA PIENIĄDZA.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych powiatu słupskiego i zostanie przeprowadzony w dniach 09.10.2019 – 24.11.2019r. Podsumowanie konkursu połączone z prelekcją, wystawą poświęconą historii pieniądza, pokazem zbiorów numizmatycznych oraz wręczeniem nagród rzeczowych dla autorów zwycięskich prac odbędzie się 05.12.2019r. (czwartek) w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku o godzinie 12.00.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach tematycznych:

  1. Historia polskiej waluty
  2. Historia pieniądza od starożytności po współczesność
  3. Ewolucja form płatniczych na wybranych przykładach

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej. Wymagania techniczne: ilość slajdów od 15 do 20, plik w formacie ppt, kolorystyka dowolna.

Prace konkursowe należy przesłać na nośniku CD lub USB na adres: Fundacja Imperio, ul. Prof. Stanisława Herbsta 12/17, 76-200 Słupsk do dnia 24 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko autora
  • klasa
  • adres szkoły z numerem telefonu placówki
  • kategoria tematyczna
  • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Partnerem podczas realizacji konkursu jest Centrum Edukacji Regionalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku.

5 grudnia 2019 roku podsumowaliśmy kolejny projekt, tym razem realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej. Naszym partnerem projektowym było również Centrum Edukacji Regionalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W czasie spotkania uczniowie ze szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego – laureaci konkursu „Historia pieniądza”, organizowanego z okazji 100. rocznicy wprowadzenia „złotego”, otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Kancelarię Senatu, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, wydawnictwa „Znak” i „Manufaktura Słów” oraz Fundację Imperio.

Przedstawiciele sektora bankowego wygłosili prelekcję, szczególną uwagę zwracając na próby oszustw, których ofiarami są przeważnie ludzie starsi. Nasi goście podpowiadali, jak uchronić się przed takimi działaniami, pokazali też sposoby zabezpieczania banknotów NBP.

Po części integracyjnej „przy kawie” fragmenty swoich bogatych zbiorów zaprezentowali słupscy kolekcjonerzy: Jarosław Zwierz „Moneta Słupska”, Halina Wełk „Numizmatyka a turystyka”, Zdzisław Dróbka „Moneta kolekcjonerska i nie tylko…”, Edward Kasierski „Numizmatyka a kolejnictwo” oraz Janusz Grabowski „Dukat lokalny”. Młodzież i seniorzy mieli okazję zadawać pytania i obejrzeć z bliska cenne okazy kolekcji numizmatycznych.

Całości dopełniła wystawa przygotowana przez zespół Fundacji Imperio, również poświęcona historii pieniądza.

WYNIKI KONKURSU DOSTĘPNE TUTAJ!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w konkursie, naszym wolontariuszom i sponsorom nagród. Za udostępnienie pomieszczenia dziękujemy Słupskiemu Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.