FUNDACJA IMPERIO ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS VII-VIII ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SŁUPSKIEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM Z OKAZJI 200. ROCZNICY PIERWSZEGO WYDANIA „BALLAD I ROMANSÓW” ADAMA MICKIEWICZA.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych powiatu słupskiego i zostanie przeprowadzony w dniach 09.03.2022 – 09.06.2022r. Podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród (m.in. kart podarunkowych o wartości 100, 200 i 300 zł) odbędzie się w pierwszych dniach czerwca w Słupsku. Szczegóły Organizator przekaże do wiadomości szkół w późniejszym terminie.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie ilustracji do dowolnie wybranego fragmentu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres:
Fundacja Imperio
Herbsta 12/17
76-200 Słupsk
do dnia 15 maja 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną pracę (najlepiej w formacie A4) wykonaną dowolną techniką, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi:

  1. imię i nazwisko Autora
  2. klasa
  3. adres szkoły z numerem telefonu placówki
  4. imię i nazwisko nauczyciela – Opiekuna

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny na stronie www.fundacjaimperio.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu Fundacji Imperio: 578 787 061

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Na laureatów czekają nagrody!

Do pobrania:

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SŁUPSKIEGO

Konkurs zorganizowany z okazji 200. rocznicy pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza cieszył się dużym zainteresowaniem. Poziom artystyczny nadesłanych prac był bardzo wysoki. Prace konkursowe świadczą o dobrej znajomości tematu wśród uczniów, a także o właściwym ukierunkowaniu uczestników przez nauczycieli – opiekunów. Prace oceniało 5-osobowe jury. Oto laureaci:

I MIEJSCE – PATRYCJA WAROWNA
Szkoła podstawowa im. Leopolda Staffa we Włynkówku
Opiekun: p. Edyta Klimaszewska-Prędkiewicz

II MIEJSCE – WERONIKA FRIEDE
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Polonii w Słupsku
Opiekun: p. Paulina Synakowska

III MIEJSCE – JULIA CZYLKOWSKA
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Damnie
Opiekun: p. Dorota Rusak

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród 22.06.2022 roku (środa) na godzinę 12.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przy ul. Grodzkiej 3.

Ponadto 20 prac zostało przez jury wytypowanych do galerii internetowej. Dyplomy wyślemy pocztą. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Fundacji Imperio (www.fundacjaimperio.pl) i udziału w kolejnych naszych projektach. Zapraszamy do galerii.

22 czerwca 2022 roku w MBP w Słupsku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego na ilustrację do „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Nagrody ufundowali:
  • Kancelaria Senatu RP
  • Decathlon Słupsk
  • CH Jantar Słupsk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

Nagrody ufundowali