Od września 2018 roku do czerwca 2019 roku realizowaliśmy projekt aktywizacji ruchowej i społecznej seniorów z powiatu słupskiego. Zrealizowane działania pokazały duże zapotrzebowanie na tego rodzaju działania wśród osób starszych z naszego regionu. W każdym miesiącu wzrastała liczba osób chętnych do udziału w spotkaniach tematycznych, wieczornicach, marszach z kijkami i wycieczkach krajoznawczych.

Projektem „Aktywnie i kreatywnie” chcemy pójść o krok dalej. Zamierzamy podjąć nowe wyzwania i zrealizować cykl wydarzeń, które łączą w sobie aktywność i pomysł na ciekawe zagospodarowanie swojego czasu oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

Chcemy, by aktywność w różnych obszarach zachęciła naszych beneficjentów do podejmowania kreatywnych działań. Osoby starsze kryją w sobie wiele zdolności, pasji i doświadczeń. Chcemy budzić drzemiącą w nich energię, pokazać, jak można się dzielić swoim potencjałem dla dobra lokalnych wspólnot.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

Hel, Jastrzębia Góra, Swarzewo

Muzeum II Wojny Światowej, Gdańska Starówka

Teatr Muzyczny w Gdyni / spektakl Notre Dame de Paris

Biuletyn Powiatu Słupskiego