Fundacja Imperio dzięki dofinansowaniu przez Fundację Grupy PKP przygotowała wystawę prezentującą historię kolejnictwa na Pomorzu. Wystawę przygotowano w ramach programu „Seniorzy z pasją”. Będzie ona dostępna w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6 (I piętro) przez cały kwiecień. Serdecznie zapraszamy!