Decyzją Premiera RP, w ciągu dnia wyznaczone zostają dwie godziny, w których zakupy mogą robić tylko seniorzy. W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65. roku życia. Zmiany weszły w życie 1 kwietnia 2020 roku.