Zapraszamy seniorów na podsumowanie projektu „Pięć kroków do aktywnej, pogodnej i zdrowej starości”. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej  przy ulicy Niedziałkowskiego 6.

Projekt realizowany dzięki dotacji z Fundacji Lotto oraz UM w Słupsku.