26.06.2024: Liderzy z gminy Damnica spotkali się w Gminnej Bibliotece Publicznej, by u progu wakacji podyskutować o ważnych sprawach z obszaru edukacji. Dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu, animatorzy życia kulturalnego wymieniali się doświadczeniami i zgłaszali pomysły na poprawę systemu edukacji. Wnioski z debaty ukażą się w listopadowym numerze „Zeszytu Imperio” i trafia m.in. do Kuratoriów Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Jeżeli chcecie spotkać ludzi z pasją, zaangażowanych w rozwój Małej Ojczyzny – zajrzyjcie do Damnicy!

14.06.2024r.: Kolejna debata o sprawach ważnych dla lokalnych społeczności odbyła się w gminie Główczyce, w miejscowości Żelkowo. Udział w spotkaniu wzięli seniorzy z okolicznych wsi, nauczyciele oraz przedstawiciele młodzieży z lokalnej szkoły. Na temat rozwijania pasji i zainteresowań opowiadał Marcin Ramczyk wraz z kilkoma przedstawicielami Lęborskiego Bractwa Historycznego. Rozmawialiśmy o możliwościach animowania życia kulturalnego w takich miejscowościach, jak Żelkowo. W jaki sposób zachować pamięć o historii, jednocześnie dbając o rozwój teraźniejszości i zaspokajanie potrzeb różnych grup społecznych.

07.05.2024 roku spotkaliśmy się w gościnnych murach Parku Krajobrazowego Dolina Słupi przy ulicy Poniatowskiego w Słupsku. Gospodarzami debaty byli: Anna Kasprzak i Marcin Miller. Oprócz zespołu Fundacji Imperio i pracowników Parku spotkanie zaszczycili swoją obecnością pracownicy Instytutu Biologii Uniwersytetu Pomorskiego, wolontariusze Błękitnego Patrolu, WWF Polska, pracownicy działu edukacji Słowińskiego Parku Narodowego, przedstawiciel słupskich „Wodociągów”, firmy „Milarex”, oraz Urzędu Miasta w Słupsku. Ponadto reprezentowany był Uniwersytet Zielonogórski, Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach. Obecni byli również studenci Uniwersytetu Pomorskiego.

Osoby reprezentujące poszczególne instytucje/organizacje zaprezentowali stosowane przez nich działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego w naszym mieście i regionie, jak również sposoby pozyskiwania środków na tego typu inicjatywy. Szukano pomysłów na wspólne działania i projekty. Sformułowano wnioski, które zostaną opublikowane w listopadowym numerze „Zeszytu Imperio”. Wszyscy zgodnie podkreślali konieczność edukacji, zarówno dzieci i młodzieży, jak też dorosłych. Więcej informacji w publikacji. Poinformujemy, gdy będzie dostępna.

Dziękujemy Dyrekcji i Zespołowi PK Dolina Słupi za gościnność, życzliwość i profesjonalizm. W czerwcu kolejna debata, tym razem w Żelkowie (gmina Główczyce). Zapraszamy do galerii zdjęć.

GALA FUNDACJI IMPERIO 2023

24 listopada w sali widowiskowej Uniwersytetu Pomorskiego podsumowaliśmy działania Fundacji Imperio realizowane w 2023 roku. Podczas gali wykład na temat Kulturowych Skarbów Regionu wygłosiła Danuta Sroka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Laureatom konkursu plastycznego „Nie dla wojny!” wręczone zostały nagrody. Dyplomy, zestawy malarskie oraz ufundowane przez C.H. Jantar karty podarunkowe trafiły do uczniów szkół podstawowych z Łupawy i Kończewa. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił artysta z Charnowa – Piotr Drozdowski „Sqare”. Było „koncertowo”!

Serdecznie dziękujemy Panu Rektorowi Zbigniewowi Osadowskiemu za możliwość zorganizowania gali na Uniwersytecie Pomorskim, a także osobom, które zapewniły sprawną logistykę i obsługę techniczną.

Zespół Fundacji Imperio składa serdeczne podziękowania wszystkim współpracownikom oraz uczestnikom wydarzeń – młodzieży szkolnej, dyrektorom i nauczycielom, pasjonatom i seniorom ze Słupska i regionu. Grono przyjaciół naszej organizacji pozarządowej jest coraz większe 🙂

Już dziś planujemy wydarzenia na 2024 rok. Będziemy Was zapraszać!

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ!

W projekcie „Centrum – spotkania, dialog, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego” gościliśmy tym razem w gminie Kępice, w powiecie słupskim. Spotkanie odbyło się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice.

Podczas każdego ze spotkań organizowanych z mieszkańcami powiatu słupskiego mamy wyjątkowa okazję, by poznać niezwykle aktywną, kreatywną i prawdziwie obywatelską część lokalnych społeczności. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice zebrali się lokalni pasjonaci, liderzy i samorządowcy. Nie zabrakło sołtysów, burmistrzów, dyrektorów szkół i twórców kultury. Obecni byli przedstawiciele UTW, kół gospodyń, Lasów Państwowych, miejscowej orkiestry. Spotkanie prowadziła dyr. biblioteki – p. Marta Janas.

Debata miała dwa cele: zebrać w wypowiedziach uczestników lokalne dziedzictwo kultury i zastanowić się nad możliwościami lepszej promocji zarówno materialnych i niematerialnych jej przejawów.

Nie ograniczamy się do rozmowy i wymiany doświadczeń. Efektem projektu jest również drukowane wydawnictwo w postaci „Zeszytu Imperio”. Grudniowy numer będzie zawierać uwagi i wnioski z pięciu tegorocznych spotkań. Rozmawialiśmy także o sposobach zaangażowania mieszkańców w życie miejscowości, gminy i powiatu, o korzyściach i zagrożeniach płynących z szybkiego rozwoju tzw. sztucznej inteligencji, o sposobach upamiętniania lokalnych działaczy i wydarzeń, o lokalnych twórcach kultury i możliwościach lepszego promowania ich twórczości. Spotkania moderowali prelegenci i motywatorzy z Gdańska, Ustki, Słupska, Kępic oraz z Wielkiej Brytanii. Dzięki tej różnorodności mieliśmy okazję przyjrzeć się rozwiązaniom stosowanym w różnych społecznościach, w często odmiennych warunkach.

Artykuły zebrane w „Zeszycie Imperio” trafią m.in. do JST oraz bibliotek w regionie słupskim. W wersji elektronicznej publikacja będzie dostępna w Księgarni Imperio na stronie internetowej.

26 kwietnia spotkaliśmy się z mieszkańcami Dębnicy Kaszubskiej. Rozmawialiśmy o komunikacji między ludźmi, budowaniu sieci współpracy i podejmowaniu obywatelskich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za gościnę Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Annie Pietrzak. Dziękujemy uczestnikom spotkania reprezentującym różne instytucje i zawody, jak również młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej. Z pewnością jeszcze się u Was spotkamy.

Jako region pod względem turystycznym mamy potencjał! Z tym zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania – debaty na temat rozwoju turystyki w regionie powiatu słupskiego. Ale czy w pełni go wykorzystujemy?

Prelegent zaproszony na spotkanie z cyklu „Centrum – spotkania, dialog, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego” – dr Krzysztof Parzych z Akademii Pomorskiej w Słupsku przedstawił wyniki swoich badań nad potencjałem bazy turystycznej w naszym regionie. Po wystąpieniu eksperta wywiązała się dyskusja, w której głos zabierały osoby zajmujące się zawodowo turystyką, jak również pasjonaci, dla których jest to hobby i sposób na ciekawe życie. Wystąpieniom przysłuchiwali się studenci AP – kierunku turystyka. Zapraszamy do galerii. Kolejne spotkania już niebawem – w 2023 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy. O szczegółach będziemy informować.

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Silne społeczeństwo obywatelskie – debata. Zapraszamy do przeczytania najnowszego tekstu o działaniach Fundacji Imperio na łamach NGO.pl.

W ramach projektu „Centrum, spotkania, dialog, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego” spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Damnica. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy rozmawialiśmy na temat silnego społeczeństwa obywatelskiego. W debacie uczestniczyli seniorzy, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Zespołu Szkół w Damnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Gminnej Biblioteki Publicznej. Obecni byli również przedstawiciele Rady Gminy Potęgowo. Kamil Patynowski – prelegent zaproszony na spotkanie wyjaśniał w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą skutecznie wpływać na jakość życia mieszkańców lokalnych wspólnot.

W ankiecie zaproponowanej przez organizatora spotkania – Fundację Imperio – uczestnicy spotkania zgłaszali własne postulaty i pomysły na zmiany w swoim otoczeniu. Wnioski ze spotkania ukażą się w jednym z kolejnych numerów „Zeszytu Imperio”.

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za serdeczność i gościnę.

W ostatnim wakacyjnym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku gościła ludzi kultury, animatorów i społecznych liderów, dyrektorów instytucji kultury i dziennikarzy. Debata poświęcona dziedzictwu kulturowemu regionu powiatu słupskiego była częścią projektu „Centrum, czyli spotkania, debaty, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego”, który realizuje słupska Fundacja Imperio.

Więcej informacji w artykule na NGO.pl – https://publicystyka.ngo.pl/porozmawiajmy-o-kulturze

Zapraszamy do lektury.

Przypominamy o debacie w Bibliotece w Słupsku już w środę, 24 sierpnia. Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi na antenie Kanału 6. KLIKNIJ TUTAJ —> Debata o kulturze regionu (kanal6.pl)

Na projekt „CENTRUM” złożą się dwa elementy:

1. ORGANIZACJA SPOTKAŃ w gminach powiatu słupskiego (odpowiednio po 5 spotkań w latach 2022, 2023 i 2024). Będą one dedykowane osobom zaangażowanym w rozwój lokalnych społeczności. Zaprosimy przedstawicieli JST, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, pracowników ośrodków kultury, nauczycieli, animatorów świetlic i twórców kultury. Omawiane zagadnienia to m.in.: pozyskiwanie środków zewnętrznych, gospodarowanie lokalnym budżetem, podstawy prawa samorządowego, rozwój III sektora, inwestycje strategiczne dla poszczególnych gmin, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, polepszenie jakości życia mieszkańców.

2. DZIAŁANIA BADAWCZE zwieńczone publikacją dedykowaną lokalnym samorządom. Broszura zawierająca opracowania ekspertów będzie wydawana w każdym roku w listopadzie
i przesyłana do JST. Opracowania będą zawierać: badanie i ocenę potrzeb lokalnych społeczności oraz wskazówki i rekomendacje – co w danej gminie w wybranym obszarze można ulepszyć. Obszary badań ekspertów to m.in.: ekonomia, edukacja, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, rozwój infrastruktury, odnawialne źródła energii, dziedzictwo kulturowe regionu.

Czytaj też na NGO.pl: https://publicystyka.ngo.pl/centrum-budujemy-spoleczenstwo-obywatelskie