26 kwietnia spotkaliśmy się z mieszkańcami Dębnicy Kaszubskiej. Rozmawialiśmy o komunikacji między ludźmi, budowaniu sieci współpracy i podejmowaniu obywatelskich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za gościnę Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Annie Pietrzak. Dziękujemy uczestnikom spotkania reprezentującym różne instytucje i zawody, jak również młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej. Z pewnością jeszcze się u Was spotkamy.

Jako region pod względem turystycznym mamy potencjał! Z tym zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania – debaty na temat rozwoju turystyki w regionie powiatu słupskiego. Ale czy w pełni go wykorzystujemy?

Prelegent zaproszony na spotkanie z cyklu „Centrum – spotkania, dialog, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego” – dr Krzysztof Parzych z Akademii Pomorskiej w Słupsku przedstawił wyniki swoich badań nad potencjałem bazy turystycznej w naszym regionie. Po wystąpieniu eksperta wywiązała się dyskusja, w której głos zabierały osoby zajmujące się zawodowo turystyką, jak również pasjonaci, dla których jest to hobby i sposób na ciekawe życie. Wystąpieniom przysłuchiwali się studenci AP – kierunku turystyka. Zapraszamy do galerii. Kolejne spotkania już niebawem – w 2023 roku. Już teraz serdecznie zapraszamy. O szczegółach będziemy informować.

Zapraszamy do pobrania ebooka naszej najnowszej publikacji z serii „Zeszyty Imperio” – KLIKNIJ TUTAJ

Silne społeczeństwo obywatelskie – debata. Zapraszamy do przeczytania najnowszego tekstu o działaniach Fundacji Imperio na łamach NGO.pl.

W ramach projektu „Centrum, spotkania, dialog, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego” spotkaliśmy się z mieszkańcami gminy Damnica. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Damnicy rozmawialiśmy na temat silnego społeczeństwa obywatelskiego. W debacie uczestniczyli seniorzy, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele Zespołu Szkół w Damnicy, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Gminnej Biblioteki Publicznej. Obecni byli również przedstawiciele Rady Gminy Potęgowo. Kamil Patynowski – prelegent zaproszony na spotkanie wyjaśniał w jaki sposób organizacje pozarządowe mogą skutecznie wpływać na jakość życia mieszkańców lokalnych wspólnot.

W ankiecie zaproponowanej przez organizatora spotkania – Fundację Imperio – uczestnicy spotkania zgłaszali własne postulaty i pomysły na zmiany w swoim otoczeniu. Wnioski ze spotkania ukażą się w jednym z kolejnych numerów „Zeszytu Imperio”.

Dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy za serdeczność i gościnę.

W ostatnim wakacyjnym tygodniu Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku gościła ludzi kultury, animatorów i społecznych liderów, dyrektorów instytucji kultury i dziennikarzy. Debata poświęcona dziedzictwu kulturowemu regionu powiatu słupskiego była częścią projektu „Centrum, czyli spotkania, debaty, konsultacje i budowanie społeczeństwa obywatelskiego”, który realizuje słupska Fundacja Imperio.

Więcej informacji w artykule na NGO.pl – https://publicystyka.ngo.pl/porozmawiajmy-o-kulturze

Zapraszamy do lektury.

Przypominamy o debacie w Bibliotece w Słupsku już w środę, 24 sierpnia. Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi na antenie Kanału 6. KLIKNIJ TUTAJ —> Debata o kulturze regionu (kanal6.pl)

Na projekt „CENTRUM” złożą się dwa elementy:

1. ORGANIZACJA SPOTKAŃ w gminach powiatu słupskiego (odpowiednio po 5 spotkań w latach 2022, 2023 i 2024). Będą one dedykowane osobom zaangażowanym w rozwój lokalnych społeczności. Zaprosimy przedstawicieli JST, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, pracowników ośrodków kultury, nauczycieli, animatorów świetlic i twórców kultury. Omawiane zagadnienia to m.in.: pozyskiwanie środków zewnętrznych, gospodarowanie lokalnym budżetem, podstawy prawa samorządowego, rozwój III sektora, inwestycje strategiczne dla poszczególnych gmin, możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, polepszenie jakości życia mieszkańców.

2. DZIAŁANIA BADAWCZE zwieńczone publikacją dedykowaną lokalnym samorządom. Broszura zawierająca opracowania ekspertów będzie wydawana w każdym roku w listopadzie
i przesyłana do JST. Opracowania będą zawierać: badanie i ocenę potrzeb lokalnych społeczności oraz wskazówki i rekomendacje – co w danej gminie w wybranym obszarze można ulepszyć. Obszary badań ekspertów to m.in.: ekonomia, edukacja, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, rozwój infrastruktury, odnawialne źródła energii, dziedzictwo kulturowe regionu.

Czytaj też na NGO.pl: https://publicystyka.ngo.pl/centrum-budujemy-spoleczenstwo-obywatelskie