Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składamy wszystkim w ten czas radosny.

Niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką.

Z Wielkanocnymi pozdrowieniami
zespół Fundacji Imperio!