Zapraszamy na stronę www.prestudia.pl. Więcej informacji wkrótce…

Projekt realizowany przez Fundację Imperio ze środków otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uczniów Wybitnie Uzdolnionych.