FUNDACJA IMPERIO ZE SŁUPSKA ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS VII-VIII ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU SŁUPSKIEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE HISTORIA PIENIĄDZA.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych powiatu słupskiego i zostanie przeprowadzony w dniach 09.10.2019 – 24.11.2019r. Podsumowanie konkursu połączone z prelekcją, wystawą poświęconą historii pieniądza, pokazem zbiorów numizmatycznych oraz wręczeniem nagród rzeczowych dla autorów zwycięskich prac odbędzie się 05.12.2019r. (czwartek) w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku o godzinie 12.00.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach tematycznych:

  1. Historia polskiej waluty
  2. Historia pieniądza od starożytności po współczesność
  3. Ewolucja form płatniczych na wybranych przykładach

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej. Wymagania techniczne: ilość slajdów od 15 do 20, plik w formacie ppt, kolorystyka dowolna.

Prace konkursowe należy przesłać na nośniku CD lub USB na adres: Fundacja Imperio, ul. Prof. Stanisława Herbsta 12/17, 76-200 Słupsk do dnia 24 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko autora
  • klasa
  • adres szkoły z numerem telefonu placówki
  • kategoria tematyczna
  • imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Projekt jest dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.

Partnerem podczas realizacji konkursu jest Centrum Edukacji Regionalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku.