Od września 2018 roku do czerwca 2019 roku realizowaliśmy projekt aktywizacji ruchowej i społecznej seniorów z powiatu słupskiego. Zrealizowane działania pokazały duże zapotrzebowanie na tego rodzaju działania wśród osób starszych z naszego regionu. W każdym miesiącu wzrastała liczba osób chętnych do udziału w spotkaniach tematycznych, wieczornicach, marszach z kijkami i wycieczkach krajoznawczych.

Projektem „Aktywnie i kreatywnie” chcemy pójść o krok dalej. Zamierzamy podjąć nowe wyzwania i zrealizować cykl wydarzeń, które łączą w sobie aktywność i pomysł na ciekawe zagospodarowanie swojego czasu oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

Chcemy, by aktywność w różnych obszarach zachęciła naszych beneficjentów do podejmowania kreatywnych działań. Osoby starsze kryją w sobie wiele zdolności, pasji i doświadczeń. Chcemy budzić drzemiącą w nich energię, pokazać, jak można się dzielić swoim potencjałem dla dobra lokalnych wspólnot.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wkrótce więcej informacji…